Witamy na platformie e-learningowej Medical Service.

Jeżeli uważasz , że opanowałeś materiał kursowy, możesz przystąpić do egzaminu. Zaloguj się wpisując otrzymany wcześniej kod i naciśnij ZALOGUJ. Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 75% poprawnych odpowiedzi.

Jeżeli test nie zostanie zaliczony, można ponownie do niego przystąpić dopiero w dniu następnym (przy tym samym kodzie dostępu do testu).

Powrót